Niebezpieczeństwo

W każdej pracy możemy natrafić na niebezpieczeństwo. Są jednak zawody, gdzie takie ryzyko jest większe. Bardzo często to właśnie od nas zależy bezpieczeństwo, ochrona obiektu czy ludzi. Nie wszyscy są przygotowani, by pełnić takie obowiązki. Jeżeli chcemy być ochroniarzem musimy świadomie wybrać ten zawód. Musimy sami zdecydować czy właśnie w takim zawodzie chcemy pracować, czy chcemy go wykonywać. Zawód ochroniarza bardzo często opiera się na ryzyku i niebezpieczeństwie.

 

Wiemy o tym i ćwiczymy nad sobą – swoją kondycją, psychikę, rozwagą, umiejętnością zachowywania się w poszczególnych sytuacjach. Niestety niebezpieczeństwo to element naszej pracy, to coś, z czym spotykamy się na co dzień. Ochroniarz musi dbać o porządek, ma pewne zadania do wykonania. Jednym z nich jest właśnie ochrona innych – ludzi, obiektów, czuwanie nad ładem i porządkiem. Nie zawsze jesteśmy skłonni do podejmowania ryzyka. Wówczas zawód ochroniarza nie jest dla nas, powinniśmy z niego zrezygnować. Ochroniarz powinien być człowiekiem odważnym.

Author: admin