Ochroniarz z licencją – kurs pracownika ochrony. Licencja pracownika ochrony

Jeżeli zależy nam na pracy w zawodzie związanym z ochroną obiektów możemy nabyć odpowiednie kwalifikacje w szkołach o kierunku pracownik ochrony (uzyskując tym samym tytuł technika ochrony fizycznej osób i mienia) lub na kursach (kurs pracownika ochrony). Kurs ochrony jest dedykowany głównie tym osobom, które pracują w miejscach gdzie pracodawcy nie wymagają posiadania licencji jak np. obiekty handlowe. Licencja pracownika ochrony gwarantuje nam wyższe zarobki a także większe uprawnienia.

 

Istnieją jej dwa rodzaje: licencja pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia oraz zabezpieczenia technicznego, również I i II stopnia. Pierwsza z nich – I stopnia uprawnia nas do wykonywania pracy związanej z ochrona osób i mienia w specjalnych formacjach obronnych, przy konwojowaniu pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów a także przy ochronie osób. II stopnia poszerzona jest ponadto o uprawnienia związane z opracowywaniem planów ochrony a także organizowaniem i kierowaniem zespołami składającymi się z pracowników ochrony fizycznej. I stopień licencji zabezpieczenia technicznego pozwala na ochronę osób i mienia dot. montażu, konserwacji eksploatacji i napraw urządzeń elektronicznych i systemów alarmowych a II wyżej wymienione funkcje wraz z opracowywaniem projektów zabezpieczenia technicznego. Umożliwia ona również organizowanie i kierowanie zespołami pracowników.

 

Author: admin