Jak zostać pracownikiem ochrony – kwalifikowany pracownik ochrony w firmie ochroniarskiej

Od dziecka zawsze chciałeś/aś stać na straży prawa? Chronić swoich bliskich przed niebezpieczeństwem? Może chciałeś/aś się zapisać do policji czy straży miejskiej? A może chcesz spełniać swoje prewencyjne aspiracje pracując w ochronie? Aby to zrobić musisz przede wszystkim zapoznać się z ustawą o ochronie osób i mienia. Agent ochrony określony jest w tej ustawie jako kwalifikowany pracownik ochrony.

 

Jakie warunki musisz spełnić aby nim zostać? Przede wszystkim musisz posiadać specjalny dokument, który upoważnia Cię do tej pracy np. dyplom technika ochrony fizycznej i mienia czy świadectwo ukończenia kursów, które potwierdzą teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie związany z ww. stanowiskiem. Nie koniecznie jest posiadanie tytułu licencjonowanego agenta ochrony aby pracować na tym stanowisku, jednak jeśli firma ochroniarska zażąda przestawienia dokumentu potwierdzającego nasz tytuł musimy pamiętać, że kwalifikowanym pracownikiem ochrony może być osoba która posiada obywatelstwo polskie, ukończyła 21 lat i co najmniej gimnazjum, ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo i nie toczy się przeciw niej postępowanie karne, posiada nienaganna opinię wydaną przez właściwego komendanta powiatowego Policji, posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu a także zdolność fizyczną i psychiczną.

Author: admin